Publikacje

Z zagadnień nauczania kształcenia słuchu w szkole muzycznej I stopnia
Pod redakcją Danuty Dobrowolskiej-Maruchy
Wydanie drugie poprawione i rozszerzone
Wyd. UMFC w Warszawie 2008 r.

Publikacja w całości poświęcona jest problematyce kształcenia słuchu w szkole muzycznej I stopnia. Znajdują się tu artykuły o zróżnicowanej treści, a także zbiór ćwiczeń oparty na cyklu utworów symfonicznych Camille’a Saint-Saënsa Karnawał zwierząt.
Artykuł dr Alicji Kozłowskiej-Lewny stanowi próbę naukowej podbudowy metodyki kształcenia słuchu w kwestii stosowania w dydaktyce metody absolutnej i relatywnej oraz możliwości wykształcenia u uczniów słuchu absolutnego.
Następne artykuły to komentarze metodyczne autorów podręczników. Komentarz metodyczny do podręcznika Solfeż elementarny dr Marii Wacholc. Podręcznikiem komplementarnym do Solfeżu elementarnego są Dyktanda elementarne Marii Ćwiklińskiej i Małgorzaty Rogozińskiej.
Beata Marii Michniewicz przedstawia metody pracy z dziećmi rozpoczynającymi naukę kształcenia słuchu.
Dr Barbara Stencel pisze o wykorzystaniu w dydaktyce piosenek dla dzieci Witolda Lutosławskiego.
Informacje o dwóch konkursach z zakresu kształcenia słuchu zawierają artykuły Ewy Stachurskiej i Ewy Wilczyńskiej oraz Anny Daniszewskiej.
Agata Kuchta przedstawia zbiór ćwiczeń do kształcenia słuchu na podstawie utworów C. Saint-Saënsa. Wprowadzenie jako materiału muzycznego fragmentów utworów symfonicznych, a także różnorakie typy ćwiczeń, czynią tę publikację niezwykle interesującą. Wszystkie ćwiczenia zarejestrowano na dołączonej do podręcznika płycie CD.

Beata Michniewicz › Kształcenie słuchu na wesoło. Ćwiczenia i dyktanda muzyczne.

Wyd. CEA w Warszawie 2000 r.

Książka przeznaczona jest dla nauczycieli prowadzących z dziećmi zajęcia kształcenia słuchu z rytmiką w szkołach muzycznych I stopnia, a także dla prowadzących zajęcia umuzykalniające w przedszkolu, w grupach dzieci sześcioletnich. “… Materiał książki obejmuje szereg ćwiczeń słuchowych i słuchowo – głosowych, w których zawarte są podstawowe zagadnienia z zakresu teorii muzyki. Ćwiczenia ułożone są w 13 grup tematycznych. Oprócz ćwiczeń i dyktand w książce zawarte są również przykłady zabaw oraz gier planszowych, które w istocie są sprawdzianami. Do ich realizacji potrzebne są pionki i kostka do gry…”

Beata Maria Michniewicz Bomba i moc – Interwały Poziom 1
dla uczniów klas I-III szkół muzycznych I stopnia
Wyd. Centrum Muzyki 2017 r.
Bohaterem ćwiczeń jest smok Seweryn, który skacze po kamieniach-nutach, pokonując odległości sekund, tercji i kwart. Przeskakując określone odległości mija całe tony i półtony, których odpowiednikiem w grze są niebieskie kulki imitujące moc i żółte naśladujące bomby.

Wizualizacja działa na wyobraźnię dziecka, ułatwia kojarzenie proporcji i różnic między interwałem wielkim i małym, czystym i zwiększonym.
Podręcznik zawiera ponad 20 planszy do rozwiązania i kolorowania. Dodatkowo ćwiczenia zawierają kolorową klawiaturę i naklejki.
W ocenie uczniów, którzy mieli okazję pracować na tym podręczniku jest on Nr 1 wśród proponowanych.

Zeszyt jest bindowany, dlatego korzystanie z niego jest łatwe. Zawiera 24 strony + 1 stronę z naklejkami.

Beata Maria Michniewicz W Krainie Pięciu linii – położenie nut na pięciolinii zeszyt ćwiczeń
Wyd. Centrum Muzyki 2016 r.
Położenie nut na pięciolinii to abecadło, bez którego trudno jest poruszać się w świecie muzyki. Proponowane ćwiczenia mają w sposób obrazowy i skojarzeniowy pomóc w poznawaniu i rozumieniu tego zagadnienia. Zeszyt ćwiczeń zawiera karty pracy (1-10), z których każda może być wprowadzeniem do tematu bądź jego podsumowaniem.

Rozszerzając problematykę położenia nut , autorka kierowała się zasadą „krok po kroku”. Każda kolejna karta jest utrwaleniem poprzedniej, a ponadto zawiera nowe elementy. Zwiększa się też stopniowanie trudności poszczególnych ćwiczeń:

– krok pierwszy: nazwy solmizacyjne dźwięków (nazwiska)
– krok drugi: nazwy literowe dźwięków (imiona)
– krok trzeci: podział na oktawy: razkreślną (nad rzeką) i dwukreślną (w górach)
– krok czwarty: dźwięk podwyższony i obniżony
– krok piąty: klucz basowy
– krok szósty: dźwięki na liniach dodanych górnych i dolnych

Zeszyt ćwiczeń zawiera też zadania sprawdzające (1-5) do samodzielnej pracy ucznia.

Zawiera 38 stron oraz dodatkowo 2 strony z naklejkami.

Beata Maria Michniewicz Śpiewanki-rymowanki ćwiczenia rozwijające skalę głosu dziecka
Wyd. Centrum Muzyki 2018 r.