O mnie

O mnie

Autorka Metody Skojarzeń i Wizualizacji, która pomaga dzieciom zrozumieć zawiłości Kształcenia Słuchu, działa na wyobraźnię, nauka staje się opowieścią pełną obrazów, kolorów. Zainspirowani uczniowie w naturalny i spontaniczny sposób są jej współautorami. Ta cenna zależność stanowi wartość najważniejszą metody.

Autorka Katalogu Motywów Melodycznych, który pomaga określać kierunki i kształty melodii, a tym samych stanowi doskonałą pomocą w pisaniu dyktand melodycznych.

Autorka Katalogu Oznaczeń Rytmicznych, który ułatwia zrozumienie grupowania wartości rytmicznych, pozwala też na błyskawiczne zapisywanie słyszanych przebiegów rytmicznych.

Autorka podręczników i pomocy dydaktycznych na zajęcia kształcenia słuchu:                                                           

W Krainie Pięciu Linii-zeszyt ćwiczeń, W Krainie Pięciu Linii-mata interaktywna, Bomba i moc. Poziom I określanie i budowanie interwalówBomba i moc. Poziom II korekta błędów , Śpiewanki rymowanki – zestaw ćwiczeń głosowych wspomagających rozwój skali głosu dziecka, Domino Gamowe I-karty edukacyjne, Domino Gamowe II–równoległości gam do 7 znaków przykluczowych, Sąsiedzi – Interwały, Tematyczne kolorowanki muzyczne 1, Puzzle kreatywne 1: Poznaję klawiaturę, Puzzle kreatywne 2: tryb i pokrewieństwo

Laureatka konkursu Centrum Edukacji Artystycznej i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie na podręcznik, materiały metodyczne Kształcenie słuchu na wesoło – podręcznik dla nauczycieli szkół muzycznych I stopnia /wpis do indeksu podręczników /.

Wykłady zmienne z metodyki nauczania kształcenia słuchu – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina (Warszawa) na Podyplomowych Studiach Kształcenia Słuchu i Audycji Muzycznych. – od 2004 r.

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny (Białystok) na Podyplomowych Studiach w Zakresie Przedmiotów Ogólnomuzycznych – II edycja.

W roku 2004 zaproszona przez Międzyuczelnianą Katedrę Kształcenia Słuchu UMFC do prezentacji autorskich metod nauczania na Ogólnopolskiej Sesji Naukowo-Metodycznej.

W roku 2006 zaproszona do udziału w Międzynarodowym Projekcje Suwałki-Grodno-Białystok, który był prezentacją różnych metod nauczania w szkołach muzycznych I i II stopnia.

W roku 2008 ukazała się praca zbiorowa wykładowców akademickich: dr Alicji Kozłowskiej-Lewny AM w Gdańsku, dr Marii Wacholc AM w Warszawie mgr Marii Ćwiklińskiej AM w Poznaniu , mgr Małgorzaty Rogozińskiej PSM I stopnia w Żyrardowie , dr Barbary Stencel, AM w Katowicach, Ewy Stachurskiej i Ewy Wilczyńskiej oraz Anny Daniszewskiej. AM w Warszawie jak również mgr Beaty Marii Michniewicz.

W 2016 r. zaproszona przez prof Danutę Dobrowolską -Marucha do poprowadzenia lekcji pokazowej z udziałem uczniów PSM I i II stopnia w Suwałkach w ramach obchodu Jubileuszu 20-lecia Międzyuczelnianej Katedry kształcenia słuchu – 2016 r.

W 2017 roku zaproszona do poprowadzenia wykładu i lekcji pokazowej w ramach VII Ogólnopolskiej Konferencji Metodycznej dla nauczycieli przedmiotów ogólnomuzycznych i rytmiki szkół muzycznych I i II stopnia w Koninie (pod patronatem Centrum Edukacji Artystycznej).

temat: Metoda skojarzeń i wizualizacji

W 2018 roku zaproszona do poprowadzenia wykładu w ramach VIII Ogólnopolskiej Konferencji Metodycznej dla nauczycieli przedmiotów ogólnomuzycznych i rytmiki szkół muzycznych I i II stopnia, w Koninie (pod patronatem Centrum Edukacji Artystycznej).

temat: Dyktando rytmiczne na różnych etapach nauki muzyki w PSM I stopnia.Autorskie pomysły metodyczne.

W 2018 na zaproszenie kierownika Katedry Edukacji Muzycznej dr hab. Marcina Tadeusza Łukaszewskiego i kierownika Pracowni Kształcenia słuchu i Harmonii ad. dr Grażyny Draus Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina (Warszawa) poprowadziła lekcję pokazową.

temat: Wpływ stymulacji wyobraźni i percepcji dźwiękowej na umiejętność analizy słuchowej

Od 2017 roku współpracuje z TERAZ MUZYKA , Fundacja Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej, gdzie w ramach warsztatów letnich i zimowych prowadzi kursy i lekcje kształcenia słuchu.

Na zaproszenie szkól muzycznych w Polsce prowadzi seminaria, spotkania metodyczne, lekcje pokazowe z kształcenia słuchu, m.in. Warszawa Censa, Warszawa UMFC, Radom, Łańcut, Łomża, Ełk, Grajewo, Stalowa Wola, Sanok, Jeżowe, Dywity, Tarnów, Dydnia, Tarnobrzeg, Zgierz, Chełmno, Konin, Szczecin, Łukęcin/Zakopane, Koszalin, Zakopane, Katowice, Krosno Odrzańskie, Żyrardów, Augustów, Suwałki.

Beata Maria Michniewicz jest założycielem i prowadzącą Centrum Muzyki, którego główną działalnością są kursy muzyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym „Muzykolandia” (od 1996 r.) – dziś wielu absolwentów to laureaci konkursów o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, makroregionalnym i regionalnym ( na 100 laureatów 80 to absolwenci „Muzykolandii”).

Założycielka Suwalskiego Chóru Dziecięcego, w skład którego wchodzą dzieci w wieku od 3 do 11 lat. Zespół zrealizował kilka ciekawych projektów.

Ekspert Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, uczestniczący w pracach komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, 2013 r.

Doradca metodyczny powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego                       

doradztwo przedmiotowe kształcenie słuchu, dziecięce zespoły wokalne, orffowskie zespoły instrumentalne obejmujące wszystkie typy szkół muzycznych I stopnia, prowadzone przez różne organy na terenie całego kraju), 2015 r.-2017 r

Konsultant Centrum Edukacji Artystycznej – od 2020 r.

Nagrody:

Nagroda Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej II stopnia za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce, 2008 r.

Nagroda Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Suwałkach za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, 2011 r.

Nagroda dyrektora CEA I stopnia, 2013r.

Odznaka Honorowa – Zasłużony dla Kultury Polskiej, 2013 r.

Laureatka Plebiscytu  Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej Osobowość Roku 2017 w Dziedzinie Kultury za szczególne zaangażowanie w rozwój dzieci uzdolnionych muzycznie oraz za sukcesy pedagogiczne, 2017 r.

Medal srebrny za długoletnią służbę, 2018 r.

Nagroda II stopnia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2019 r.

Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2019 r.

Nagroda Indywidualna I stopnia Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce, 2021 r.

Nagroda Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach w latach:                                     

1993, 1995, 1998, 2001, 2002, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2022