Doradztwo metodyczne

2000/2001

I Makroregionalne Seminarium Solfeżowe dla nauczycieli kształcenia słuchu i rytmiki szkół muzycznych I i II stopnia

lekcja otwarta  i wykład dla uczestników, marzec 2001 r.

2001/2002

Lekcja otwarte dla nauczycieli regionu podlaskiego i warmińsko – mazurskiego 29.09.2002 r.

Lekcja otwarte dla nauczycieli regionu podlaskiego i warmińsko – mazurskiego 19.10.2002 r.

Seminarium Solfeżowe dla nauczycieli regionu podlaskiego w PSM I i II stopnia w Łomży

Seminarium Solfeżowe dla nauczycieli regionu warmińsko – mazurskiego w PSM I stopnia w Ełku

II Makroregionalne Seminarium Solfeżowe dla nauczycieli szkół muzycznych I i II stopnia – lekcja otwarta dla uczestników

współpraca z prof. D. Dobrowolską – Marucha – AMFC w Warszawie, kwiecień 2002 r.

2002/2003      

Wykład dla studentów V roku Edukacji Szkolnej AMFC im. F. Chopina w Warszawie Filia w Białymstoku

Lekcja otwarte dla nauczycieli PSM I stopnia w ZSM im. Ignacego Jana Paderewskiego Białymstoku

Prezentacja pomocy dydaktycznych do kształcenia słuchu, październik 2002 r.

2003/2004      

Wykład na Ogólnopolskiej Sesji Naukowo – metodycznej organizowanej przez Międzyuczelnianą Katedrę Kształcenia Słuchu AMFC w Warszawie, maj 2003 r.

Temat: Nauczanie kształcenia słuchu w klasach I – III  szkół muzycznych I stopnia

2005/2006      

Wykładowca na Podyplomowych Studiach Metodyki Kształcenia Słuchu i Audycji Muzycznych AMFC im. F. Chopina w Warszawie, metodyka kształcenia słuchu

Prowadzenie zajęć kształcenia słuchu w ramach letniego Ogólnopolskiego Kursu Muzycznego , I SLAMP – Dowspuda 2006

Międzynarodowy Projekt Suwałki- Grodno – Białystok

– wykład w PSM I i II stopnia w Suwałkach

– wykład na AMFC Wydział Instrumentalno – Pedagogiczny w Białymstoku

2008/2009

Wykłady z metodyki kształcenia słuchu w klasach I – III i IV – VI  w ramach II edycji Podyplomowych Studiów w zakresie nauczania przedmiotów ogólnomuzycznych w szkołach muzycznych I stopnia

Seminarium dla nauczycieli kształcenia słuchu PSM I i II stopnia na zaproszenie Dyrekcji  Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu

2009/2010

Wykład na Podyplomowych Studiach Metodyki Kształcenia Słuchu i Audycji Muzycznych UM im. F. Chopina W Warszawie, listopad 2009 r.

Wykorzystanie utworów z literatury dziecięcej do realizacji dyktand na zajęciach kształcenia słuchu w szkole muzycznej pierwszego stopnia.

Regionalne Seminarium dla nauczycieli kształcenia słuchu PSM I i II stopnia  na zaproszenie Dyrekcji  Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia  im. T. Leszetyckiego  w Łańcucie

2010/2011

Spotkanie metodyczne Realizacja zagadnienia na lekcjach kształcenia słuchu, harmonii i form muzycznych – czterodźwięk septymowy PSM I i II stopnia w Suwałkach, październik 2010 r.

Spotkanie metodyczne  Omówienie zagadnień ujętych w Ogólnopolskim Teście Umiejętności Muzycznych dla kl. VI/6 i IV/4.

– słabe i mocne punkty w realizacji testów w latach ubiegłych.

– redagowanie testów sprawdzających tematycznie zgodnych z zakresem wymagań określonych przez CEA:

Wykład na Podyplomowych Studiach Metodyki Kształcenia Słuchu i Audycji Muzycznych UMFC, Warszawa

„Nowe metod nauczania na zajęcia kształcenia słuchu w szkole muzycznej pierwszego stopnia, listopad 2010 r.

Prezentacja autorskich materiałów do nauki dyktand rytmicznych, interwałowych, melodycznych. Redagowanie zagadek muzycznych, testów sprawdzających.

2012/2013

Wykład na spotkaniu metodycznym dla nauczycieli kształcenia słuchu PSM I i II stopnia regionu podlaskiego, pod patronatem  CEA

Prowadzenie zajęć umuzykalniających dla dzieci w wieku przedszkolnym

Spotkanie metodyczne, warsztaty:

Wykorzystanie dziecięcych instrumentów muzycznych C. Orfa na zajęciach muzyki. Tworzenie instrumentacji do podanych przykładów muzycznych

na zaproszenie Joanny Białobrzeskiej –  „DIDASCO” – Warszawa,  październik 2012 r.

VIII Ogólnopolska Sesja Naukowo-Metodyczna

Kształcenie słuchu – Prezentacje – Konfrontacje

Spotkanie metodyczne członków Międzyuczelnianej Katedry Kształcenia Słuchu UMFC w Warszawie

2013/2014

Wykład z metodyki kształcenia słuchu w kl. I-III PSM I stopnia

dla studentów Podyplomowych Studiów Kształceni Słuchu i Audycji Muzycznych na UMFC

Spotkanie metodyczne dla nauczycieli kształcenia słuchu PSM I i II stopnia regionu podlaskiego.

Korelacja przedmiotów kształcenie słuchu i rytmika, kształcenie słuchu i audycje muzyczne w świetle reformy – PSM Suwałki, pod patronatem CEA.

Wykład w ramach warsztatów i Konkursu czytania a’vista

Sposoby określania i utrwalania się w tonacji. Analiza motywów melodycznych w ćwiczeniach głosowych – PSM Suwałki

2015/2016

wykład, lekcja otwarta z udziałem uczniów PSM w Suwałkach

w ramach Ogólnopolskiej Sesji Naukowej WOKÓŁ DZIEŁA MUZYCZNEGO, z okazji 20-lecia działalności Międzyuczelnianej Katedry Kształcenia Słuchu UMFC  

Wykład, lekcje otwarte dla nauczycieli regionu północno-wschodniego, w ramach doradztwa metodycznego CENSA  Aktywne metody pracy z dziećmi, PSM I i II stopnia w Suwałkach

Spotkanie metodyczne w ramach doradztwa metodycznego CENSA Doskonalenie pracy nauczyciela przedmiotów ogólnomuzycznych  w PSM I stopnia,  PSM I i II stopnia w Suwałkach

Wykład i lekcje otwarte w ramach doradztwa metodycznego CENSA Sposoby wykorzystania instrumentarium c. Orffa na zajęciach zespołu rytmicznego,  ZPSM w Ełku

Wykład i lekcje otwarte w ramach doradztwa metodycznego CENSA Wykorzystanie pomocy dydaktycznych na zajęciach kształcenia słuchu w szkole muzycznej I stopnia, ZPSM w Ełku

Wykład z metodyki kształcenia słuchu w kl. I-III PSM I stopnia dla studentów Podyplomowych Studiów Kształceni Słuchu i Audycji Muzycznych na UMFC, listopad 2015 r.

Prowadzenie warsztatów i lekcji pokazowych dla nauczycieli kształcenia słuchu, rodziców i uczniów PSM I i II stopnia , Suwałki 2016 r.

 TEMAT: Interwał – odległość muzyczna

Prowadzenie warsztatów i lekcji pokazowych w ramach Spotkania metodycznego z nauczycielami PSM I st. im. T. Szeligowskiego w Szczecinie, 2016 r.

Wykłady w ramach Regionalnego Spotkania Metodycznego z nauczycielami rytmiki i kształcenia słuchu, Dywity 2016

TEMAT: Prezentacja pomocy dydaktycznych i autorskich metod pracy.

Prowadzenie warsztatów i lekcji pokazowych w ramach Spotkania metodycznego z nauczycielami szkół muzycznych regionu podlaskiego, Suwałki 2016 – pod patronatem CEA

2016/2017

Prowadzenie warsztatów i lekcji pokazowych w ramach Spotkania metodycznego z nauczycielami PSM I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie, październik 2016

Zaproszona do poprowadzenia wykładów i lekcji pokazowych w ramach VII Ogólnopolskiej Konferencji Metodycznej pod patronatem CEA, której organizatorem jest PSM I i II stopnia, Konin 2016.

TEMAT: Rola wyobraźni w nauczaniu kształcenia słuchu i nowatorskie metody w szkole muzycznej I stopnia z wykorzystaniem i prezentacją autorskich pomocy dydaktycznych

Prowadzenie szkoleń Kształcenie słuchu dla klas 1 – 3 w praktyce,  CENSA, listopad 2016 r. 

 2017/2018

Zaproszona do poprowadzenia wykładów i lekcji pokazowych w ramach VII Ogólnopolskiej Konferencji metodycznej pod patronatem CEA, której organizatorem jest PSM I i II stopnia, Konin 2017.

TEMAT: Dyktando rytmiczne na  różnych etapach nauki muzyki w PSM I stopnia –  autorskie pomysły metodyczne

Wykłady i lekcje pokazowe w ramach Spotkania metodycznego z nauczycielami  PSM I stopnia im. Jana Sebastiana Bacha w Grajewie Metodyka pisania dyktand muzycznych w szkole muzycznej I stopnia – prezentacja autorskich pomocy dydaktycznych, luty 2017

Prowadzenie wykładu w ramach XII SPOTKANIA UCZNIÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH I STOPNIA WYKSZTAŁCONY SŁUCH w PSM, Żyrardów marzec 2017 r.

Wykłady i lekcje pokazowe w ramach Spotkania metodycznego z nauczycielami  PSM I i II stopnia w Stalowej Woli, czerwiec 2017

Wykłady i lekcje pokazowe w ramach Spotkania metodycznego z nauczycielami  PSM I  stopnia w Jeżowem, październik 2017

Wykłady i lekcje pokazowe w ramach Spotkania metodycznego z nauczycielami  PSM I i II stopnia w Tarnowie, październik 2017, pod patronatem CEA

Wykłady i lekcje pokazowe w ramach Spotkania metodycznego z nauczycielami  PSM I i II stopnia w Stalowej Woli, październik 2017

Wykłady i lekcje pokazowe w ramach Spotkania metodycznego z nauczycielami  PSM I  stopnia w Zgierzu styczeń 2018

Wykłady i lekcje pokazowe w ramach Spotkania metodycznego z nauczycielami  PSM I i II stopnia w Sanoku, kwiecień 2018

Spotkanie metodyczne i lekcje pokazowe z kształcenia słuchu w PWSZ Wydział Edukacji Artystycznej i Edukacji Wczesnoszkolnej w Sanoku, 2018 

Wykłady i lekcje pokazowe w ramach Spotkania metodycznego z nauczycielami  PSM I  stopnia w Dydni, 2018

Wykład/Lekcja Pokazowa z udziałem uczniów PSM w Suwałkach na Ogólnopolskiej Konferencji Metodycznej Wokół dzieła muzycznego Z perspektywy Kształcenia słuchu na zaproszenie kierownika Katedry Edukacji Muzycznej dr hab. Marcina Tadeusza Łukaszewskiego i kierownika Pracowni Kształcenia słuchu i Harmonii ad. dr Grażyny Draus  UMFC, maj 2018

Warsztaty metodyczne i lekcje otwarte kształcenia słuchu z uczniami Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Artystyczna w Zakopanem Plener artystyczny 2018 Łukęcin

 2018/2019

Regionalna Konferencja Metodyczna dla nauczycieli kształcenia słuchu regionu podkarpackiego PSM I stopnia w Tarnobrzegu – wykład i lekcja pokazowa pod patronatem CEA 2018

Konsultacje metodyczne i lekcje otwarte kształcenia słuchu z udziałem uczniów i rodziców PSM I i II stopnia w Stalowej Woli 2019

Spotkanie metodyczne i lekcje pokazowe PSM I stopnia w Łańcucie 2019

Spotkanie metodyczne i lekcje pokazowe PSM I stopnia  w Tarnobrzegu 2019

Regionalna Konferencja Metodyczna pod patronatem CEA      PSM I i II stopnia w Chełmie 2019

Warsztaty, lekcje indywidualne i pokazowe  w ramach kursów muzycznych na zaproszenie Fundacji Teraz Muzyka Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej- lipiec 2019

Spotkanie metodyczne i lekcje pokazowe w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku i PSM I stopnia w Dydni 2019

 Spotkanie metodyczne i lekcje pokazowe w PSM I stopnia im. M. KarłowiczaZakopanem 2019

 Spotkanie metodyczne dla nauczycieli kształcenia słuchu regionu mazowieckiego w PSM I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Żyrardowie pod patronatem CEA  2019

 2019/2020

Regionalna Konferencja Metodyczna dla nauczycieli kształcenia słuchu regionu zachodniopomorskiego ZPSM w Szczecinie pod patronatem CEA 2020

Regionalna Konferencja Metodyczna dla nauczycieli kształcenia słuchu regionu śląskiego Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach pod patronatem CEA  2020

Spotkanie metodyczne online dla nauczycieli kształcenia słuchu na zaproszenie dyrekcji PSM I stopnia im. Teodora Leszetyckiego w Łańcucie, grudzień 2020

Warsztaty, lekcje indywidualne i pokazowe  w ramach kursów muzycznych na zaproszenie Fundacji Teraz Muzyka Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej,

2020/2021

Warsztaty, lekcje indywidualne i pokazowe  w ramach kursów muzycznych na zaproszenie Fundacji Teraz Muzyka Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej,

2021/2022

Regionalna Konferencja Metodyczna dla nauczycieli kształcenia słuchu regionu lubuskiego w PSM I i II stopnia Krosno Odrzańskie/pod patronatem CEA, wrzesień 2022

Spotkanie metodyczne online dla nauczycieli kształcenia słuchu na zaproszenie dyrekcji PSM I stopnia w Słubicach, styczeń-luty 2023

Spotkanie metodyczne online dla nauczycieli kształcenia słuchu na zaproszenie dyrekcji PSM I stopnia w Szprotawie, marzec 2023