Pomoce dydaktyczne

KARTY EDUKACYJNE

Domino Gamowe I

Jest to zestaw 36 kart, z których każda podzielona jest na cztery pola. Umieszczono w nich nazwy literowe i solmizacyjne dźwięków. Wśród nazw literowych znajdujemy różnicowanie oktaw. Od oktawy wielkiej i małej w kluczu basowym poprzez razkreślną, dwukreślną, trzykreślną w kluczu wiolinowym. Pojawiają się też przekształcone nazwy literowe ze znakami chromatycznymi, czyli dodaną końcówką -is dla dźwięku podwyższonego i końcówką -es dla dźwięku obniżonego. Zadaniem ucznia jest łączeniem w pary nazw solmizacyjnych i literowych. Karty pozwalają na utrwalenie zasady, że nazwy literowe mogą ulegać zmianie, natomiast nazwa solmizacyjna zostaje bez zmian. np.: dźwięk może nazywać się f, fis lub fes, zaś nazwa solmizacyjna do wszystkich tych dźwięków brzmi jednakowo – fa. W zabawie uczeń musi wykorzystać wszystkie karty i zdobyć jak najwięcej punktów. Karty układamy pionowo, nie możemy ich odwracać. Ćwiczenie rozwija refleks, tempo spostrzegania, kojarzenia oraz pamięć. Karty można układać indywidualnie bądź w zespole, co stanowi dodatkowo element integrujący klasę.

Domino Gamowe II

Jest to zestaw 36 kart, z których każda podzielona jest na cztery pola. Umieszczono w nich nazwy gam durowych (wielką literą) i nazwy gam molowych (małą literą) do 7 znaków przykluczowych.
Zadaniem ucznia jest dopasowanie pól, w które wpisane są nazwy gam (jedna dur, druga moll) mających takie same znaki przy kluczu. Ćwiczenie pomaga utrwalić zasadę równoległości gam i ułatwia zapamiętywanie właściwych par np. C-­a, H­-gis, B-­g..itd
W zabawie karty i zdobyć jak najwięcej punktów. Karty układamy pionowo, nie możemy ich odwracać. Ćwiczenie rozwija refleks, tempo spostrzegania, kojarzenia oraz pamięć. Karty można układać indywidualnie bądź w zespole co stanowi dodatkowo element integrujący klasę.