O mnie

Nauczyciel dyplomowany w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach, od 1996 r Kierownik Sekcji Teorii.

Autorka Metody Skojarzeń i Wizualizacji, która pomaga dzieciom  zrozumieć zawiłości Kształcenia Słuchu, działa na wyobraźnię, nauka staje się opowieścią pełną obrazów, kolorów. Zainspirowani uczniowie w naturalny i spontaniczny sposób są jej współautorami. Ta cenna zależność stanowi wartość najważniejszą metody.

Autorka Katalogu Motywów Melodycznych, który pomaga określać kierunki i kształty melodii, a tym samych stanowi doskonałą pomocą w pisaniu dyktand melodycznych.

Autorka Katalogu Oznaczeń Rytmicznych, który ułatwia zrozumienie  grupowania wartości rytmicznych, pozwala też na błyskawiczne zapisywanie słyszanych przebiegów rytmicznych.  

Autorka podręczników i pomocy dydaktycznych na zajęcia kształcenia słuchu W Krainie Pięciu Liniizeszyt ćwiczeń, Mata interaktywna, Bomba i moc Poziom I i II – zeszyt ćwiczeń – określanie i budowanie interwalów , Śpiewanki rymowankizestaw ćwiczeń głosowych wspomagających rozwój skali głosu dzieckaDomino Gamowe I – nazewnictwo nut, Domino Gamowe IIrównoległości gam do 7 znaków przykluczowych, Sąsiedzi – Interwały 

Laureatka konkursu Centrum Edukacji Artystycznej i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie na podręcznik, materiały metodyczne Kształcenie słuchu na wesoło – podręcznik dla nauczycieli szkół muzycznych I stopnia /wpis do indeksu podręczników /.

Wykłady zmienne z metodyki nauczania kształcenia słuchu –  Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina  (Warszawa) na Podyplomowych Studiach Kształcenia Słuchu i Audycji Muzycznych. – od 2004 r.                               

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny (Białystok) na Podyplomowych Studiach w Zakresie Przedmiotów Ogólnomuzycznych – II edycja.

W roku 2004 zaproszona przez Międzyuczelnianą Katedrę Kształcenia Słuchu UMFC do prezentacji autorskich metod nauczania na Ogólnopolskiej Sesji Naukowo-Metodycznej.

W roku 2006 zaproszona do udziału w Międzynarodowym Projekcje Suwałki-Grodno-Białystok, który był prezentacją różnych metod nauczania w szkołach muzycznych I i II stopnia.

W roku 2008 ukazała się praca zbiorowa wykładowców akademickich: dr Alicji Kozłowskiej-Lewny AM w Gdańsku, dr Marii Wacholc AM w Warszawie mgr Marii Ćwiklińskiej AM w Poznaniu , mgr Małgorzaty Rogozińskiej PSM I stopnia w Żyrardowie , dr Barbary Stencel, AM w Katowicach, Ewy Stachurskiej i Ewy Wilczyńskiej oraz Anny Daniszewskiej. AM w Warszawie jak również mgr Beaty Marii Michniewicz.

W 2016 r. zaproszona przez prof Danutę Dobrowolską -Marucha do poprowadzenia lekcji pokazowej  z udziałem uczniów PSM I i II stopnia w Suwałkach w ramach obchodu  Jubileuszu 20-lecia Międzyuczelnianej Katedry kształcenia słuchu – 2016 r.

W 2017 roku zaproszona do poprowadzenia wykładu i lekcji pokazowej w ramach VII Ogólnopolskiej Konferencji Metodycznej dla nauczycieli przedmiotów ogólnomuzycznych i rytmiki szkół muzycznych I i II stopnia w Koninie (pod patronatem Centrum Edukacji Artystycznej).

temat: Metoda skojarzeń i wizualizacji

W 2018 roku zaproszona do poprowadzenia wykładu w ramach VIII Ogólnopolskiej Konferencji Metodycznej dla nauczycieli przedmiotów ogólnomuzycznych i rytmiki szkół muzycznych I i II stopnia, w Koninie (pod patronatem Centrum Edukacji Artystycznej).

temat: Dyktando rytmiczne na różnych etapach nauki muzyki w PSM I stopnia.Autorskie pomysły metodyczne.

W 2018 na zaproszenie kierownika Katedry Edukacji Muzycznej dr hab. Marcina Tadeusza Łukaszewskiego i kierownika Pracowni Kształcenia słuchu i Harmonii ad. dr Grażyny Draus Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina (Warszawa) poprowadziła lekcję pokazową.

temat: Wpływ stymulacji wyobraźni i percepcji dźwiękowej na umiejętność analizy słuchowej

Od 2017 roku współpracuje z TERAZ MUZYKA , Fundacja Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej, gdzie w ramach warsztatów letnich i zimowych prowadzi kursy i lekcje  kształcenia słuchu.

Na zaproszenie szkól muzycznych w Polsce prowadzi konferencje, seminaria, spotkania metodyczne, lekcje pokazowe z kształcenia słuchum.in. Warszawa (Censa), Białystok, Radom, Łańcut, Łomża, Ełk, Stalowa Wola, Jeżowe, Dywity, Tarnów, Dydnia, Sanok, Tarnobrzeg, Chełm, Zakopane, Zgierz, Konin, Szczecin, Koszalin, Augustów, Bielsk Podlaski, Suwałki.

Beata Maria Michniewicz jest założycielem i prowadzącą Centrum Muzyki, którego główną działalnością są kursy muzyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym „Muzykolandia” (od 1996 r.) – dziś wielu absolwentów to laureaci konkursów o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, makroregionalnym i regionalnym ( na 100 laureatów 80 to absolwenci „Muzykolandii”).

Założycielka Suwalskiego Chóru Dziecięcego, w skład którego wchodzą dzieci w wieku od 3 do 11 lat. Zespół zrealizował kilka ciekawych projektów. 

Nagrody:

  • Nagroda Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej II stopnia – 2008
  • Nagroda dyrektora CEA I stopnia – 2013
  • Odznaka Honorowa – Zasłużony dla Kultury Polskiej – 2013
  • Nominacja Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na doradcę metodycznego – 2015    (doradztwo przedmiotowe kształcenie słuchu, dziecięce zespoły wokalne, orffowskie zespoły instrumentalne obejmujące wszystkie typy szkół muzycznych I stopnia, prowadzone przez różne organy  na terenie całego kraju).
  • Osobowość Roku 2017 w Dziedzinie Kultury
  • Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego II stopnia – 2018
  • Medal Komisji Edukacji Narodowej -2018
  • Srebrny Medal za długoletnią służbę -2018