Galeria

Koncert 2019

Warsztaty muzyczne TERAZ MUZYKA 2018

Koncert 2018
######

 

Koncert Charytatywny, czerwiec 2017
######

Wizyta w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie, 2016
######

Suwalski Chór Dziecięcy, przygotowania do MAM TALENT

Koncert noworoczny 2017
######

Koncert noworoczny 2015
######

Lekcja pokazowa na 20 - lecie międzyuczelnianej Katedry Kształcenia Słuchu - Uniwersytet muzyczny im. F. Chopina, Warszawa 2015
######

 

I Koncert dziecięcy 2010