Galeria

Warsztaty muzyczne TERAZ MUZYKA 2018
Koncert 2018
Koncert Charytatywny, czerwiec 2017
Wizyta w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie, 2016

 

Koncert 2011
Suwalski Chór Dziecięcy, przygotowania do MAM TALENT

 

Koncert noworoczny 2017

 

Koncert noworoczny 2015
Lekcja pokazowa na 20 - lecie międzyuczelnianej Katedry Kształcenia Słuchu - Uniwersytet muzyczny im. F. Chopina, Warszawa 2015
Koncert noworoczny 2016